תאריך עדכון: 28/09/2020
סינון תרופות לפי שם:
סינון תרופה לפי אות:
Z Y X W V U T S R Q P O N M L K J I H G F E D C B A
השתתפות לפי סוג ביטוח
מחיר המחירון לצרכןמחיר מוזל במכבי
פארם
השתתפות של חברי
מכבי שלי
השתתפות של חברי
מכבי זהב
השתתפות של חברי
מכבי כסף
השתתפות של החבר
לביטוח בסיסי
היכן ניתן
לרכוש
נדרש אישורמרשם מרופא מומחההנחה להתוויות מחוץ לסלבסל
(להתוויות מוגדרות)
  
היוותהל םאתהב
אמפולה
VARILRIX בלח תופיט
ח"ש 3536.64
היוותהל םאתהב
בסל(להתוויות מוגדרות)בקבוקון ABBOSYNAGIS LIQ.100MG/1.0
ח"ש 2136.57
היוותהל םאתהב
בסל(להתוויות מוגדרות)בקבוקון ABBOSYNAGIS LIQ.50MG/0.5M
היוותהל םאתהב
בסל(להתוויות מוגדרות)טבליות
ABILIFY 10MG 28TAB
היוותהל םאתהב
בסל(להתוויות מוגדרות)טבליות
ABILIFY 5MG 28TAB
ח"ש 1479.00
היוותהל םאתהב
היוותהל םאתהב
היוותהל םאתהב
בהתאם להתוויה
נדרש אישור בסל(להתוויות מוגדרות)מזרק ABILIFY MAINTENA 300MG
ח"ש 1313.81
היוותהל םאתהב
היוותהל םאתהב
היוותהל םאתהב
בהתאם להתוויה
נדרש אישור בסל(להתוויות מוגדרות)מזרק ABILIFY MAINTENA 400MG
ח"ש 89.90
0%
מרשם מרופא מומחה בסל(להתוויות מוגדרות)בקבוקון ABIPLATIN VIAL 50MG/50ML 1VL
ח"ש 11478.29
היוותהל םאתהב
היוותהל םאתהב
היוותהל םאתהב
נדרש אישור בסל(להתוויות מוגדרות)טבליות ABIRATERONE 250MG 120TAB
ח"ש 12.89
10%
בסל(להתוויות מוגדרות)נרות ABITREN 50MG 10SUPP
ח"ש 25.87
10%
בסל(להתוויות מוגדרות)אמפולה ABITREN TEVA 75MG/3ML 10AMP
ח"ש 49.95
15%
בסל(להתוויות מוגדרות)אמפולה ABITREXATE 50MG/2ML 1 VIA
12345678910...דף אחרון
המידע והמחירים מתעדכנים מעת לעת.
בהתאם להתוויה – חישוב אחוז השתתפות עצמית ברכישה או מיקום רכישת התרופה בהתאם למצב הרפואי בו אמורה התרופה לטפל.
התוויות מחוץ לסל – הנחה הניתנת להתוויה שמחוץ לסל, לתרופה שבסל הבריאות.
15% - כפוף לאגרת מינימום של 18 ₪ (לתרופה שמחירה 18 ₪ עד 142 ₪)
50% - כפוף לאגרת מינימום של 18 ₪ (לתרופה שמחירה 18 ₪ עד 142 ₪)
מרשם מרופא מומחה – נדרשת המלצת רופא מומחה לצורך קבלת תרופה בהשתתפות מכבי.
היכן ניתן לרכוש –
בתי מרקחת - כל בתי המרקחת שבהסכם עם מכבי
מכבי פארם בלבד – רק בבתי המרקחת של מכבי פארם
מכבי פארם + - בבתי המרקחת של מכבי פארם ובתי מרקחת פרטיים נבחרים
למידע במרכז הרפואי – יש לברר במרכז הרפואי היכן ניתן לקבל את התרופה.
הקלקה על שם התרופה תציג מידע נוסף מאתר INFOMED