תאריך עדכון: 18/08/2019
סינון תרופות לפי שם:
סינון תרופה לפי אות:
Z Y X W V U T S R Q P O N M L K J I H G F E D C B A
השתתפות לפי סוג ביטוח
מחיר המחירון לצרכןמחיר מוזל במכבי
פארם
השתתפות של חברי
מכבי שלי
השתתפות של חברי
מכבי זהב
השתתפות של חברי
מכבי כסף
השתתפות של החבר
לביטוח בסיסי
היכן ניתן
לרכוש
נדרש אישורמרשם מרופא מומחההנחה להתוויות מחוץ לסלבסל
(להתוויות מוגדרות)
  
ח"ש 12.89
10%
בסל(להתוויות מוגדרות)נרות ABITREN 50MG 10SUPP
ח"ש 25.87
10%
בסל(להתוויות מוגדרות)אמפולה ABITREN TEVA 75MG/3ML 10AMP
ח"ש 49.95
15%
בסל(להתוויות מוגדרות)אמפולה ABITREXATE 50MG/2ML 1 VIA
ח"ש 361.00
ח"ש 324.90
שקית ABOUND ORANGE 24G -NEW
ח"ש 1521.92
בקבוקון ABRAXANE VIAL 100MG
ח"ש 1028.72
15%
מרשם מרופא מומחה בסל(להתוויות מוגדרות)טבליות מתחת ללשון ABSTRAL TAB 100MCG (30)
ח"ש 1048.09
15%
מרשם מרופא מומחה בסל(להתוויות מוגדרות)טבליות מתחת ללשון ABSTRAL TAB 200MCG (30)
ח"ש 1023.65
15%
מרשם מרופא מומחה בסל(להתוויות מוגדרות)טבליות מתחת ללשון ABSTRAL TAB 400MCG (30)
ח"ש 1041.28
15%
מרשם מרופא מומחה בסל(להתוויות מוגדרות)טבליות מתחת ללשון ABSTRAL TAB 600MCG (30)
ח"ש 1017.40
15%
מרשם מרופא מומחה בסל(להתוויות מוגדרות)טבליות מתחת ללשון ABSTRAL TAB 800MCG (30)
ח"ש 14.12
בסל(להתוויות מוגדרות)טבליות ACAMOL 500MG 20TAB.
ח"ש 18.01
בסל(להתוויות מוגדרות)כמוסה ACAMOL 500MG 21CAPS
12345678910...דף אחרון
המידע והמחירים מתעדכנים מעת לעת.
בהתאם להתוויה – חישוב אחוז השתתפות עצמית ברכישה או מיקום רכישת התרופה בהתאם למצב הרפואי בו אמורה התרופה לטפל.
התוויות מחוץ לסל – הנחה הניתנת להתוויה שמחוץ לסל, לתרופה שבסל הבריאות.
15% - כפוף לאגרת מינימום של 17 ₪ (לתרופה שמחירה 17 ₪ עד 134 ₪)
50% - כפוף לאגרת מינימום של 17 ₪ (לתרופה שמחירה 17 ₪ עד 134 ₪)
מרשם מרופא מומחה – נדרשת המלצת רופא מומחה לצורך קבלת תרופה בהשתתפות מכבי.
היכן ניתן לרכוש –
בתי מרקחת - כל בתי המרקחת שבהסכם עם מכבי
מכבי פארם בלבד – רק בבתי המרקחת של מכבי פארם
מכבי פארם + - בבתי המרקחת של מכבי פארם ובתי מרקחת פרטיים נבחרים
למידע במרכז הרפואי – יש לברר במרכז הרפואי היכן ניתן לקבל את התרופה.
הקלקה על שם התרופה תציג מידע נוסף מאתר INFOMED