תאריך עדכון: 15/12/2019
סינון תרופות לפי שם:
סינון תרופה לפי אות:
Z Y X W V U T S R Q P O N M L K J I H G F E D C B A
השתתפות לפי סוג ביטוח
מחיר המחירון לצרכןמחיר מוזל במכבי
פארם
השתתפות של חברי
מכבי שלי
השתתפות של חברי
מכבי זהב
השתתפות של חברי
מכבי כסף
השתתפות של החבר
לביטוח בסיסי
היכן ניתן
לרכוש
נדרש אישורמרשם מרופא מומחההנחה להתוויות מחוץ לסלבסל
(להתוויות מוגדרות)
  
ח"ש 36.70
ח"ש 17.00
10%
בסל(להתוויות מוגדרות)טבליות ADEX 200MG 40TAB
ח"ש 44.40
ח"ש 25.90
בסל(להתוויות מוגדרות)כמוסה ADEX FORTE 400MG 40CAP
ח"ש 49.90
ח"ש 38.90
בסל(להתוויות מוגדרות)כמוסה ADEX LIQ.GEL 400MG 20CAP
ח"ש 25.90
15%
בסל(להתוויות מוגדרות)כמוסה ADIZEM CD 120MG
ח"ש 39.80
15%
בסל(להתוויות מוגדרות)כמוסה ADIZEM CD 180MG
ח"ש 57.10
15%
בסל(להתוויות מוגדרות)כמוסה ADIZEM CD 240MG
ח"ש 27.11
15%
בסל(להתוויות מוגדרות)תמיסה לשתיה ADOLAN SOL 0.04% 100ML
ח"ש 108.59
בסל(להתוויות מוגדרות)אמפולה ADRENALIN 1MG/ML AMP (25)
היוותהל םאתהב
בסל(להתוויות מוגדרות)אמפולה
ADRENALIN S.A.L.F.1MG/ML 5AMP
היוותהל םאתהב
מרשם מרופא מומחה בסל(להתוויות מוגדרות)בקבוקון ADRIABLASTIN 10MG 1VIAL
היוותהל םאתהב
מרשם מרופא מומחה בסל(להתוויות מוגדרות)בקבוקון ADRIABLASTIN 50MG 1VIAL
ח"ש 1143.79
היוותהל םאתהב
היוותהל םאתהב
היוותהל םאתהב
נדרש אישור בסל(להתוויות מוגדרות)כמוסה ADVAGRAF CAPS 3 MG (50)
12345678910...דף אחרון
המידע והמחירים מתעדכנים מעת לעת.
בהתאם להתוויה – חישוב אחוז השתתפות עצמית ברכישה או מיקום רכישת התרופה בהתאם למצב הרפואי בו אמורה התרופה לטפל.
התוויות מחוץ לסל – הנחה הניתנת להתוויה שמחוץ לסל, לתרופה שבסל הבריאות.
15% - כפוף לאגרת מינימום של 17 ₪ (לתרופה שמחירה 17 ₪ עד 134 ₪)
50% - כפוף לאגרת מינימום של 17 ₪ (לתרופה שמחירה 17 ₪ עד 134 ₪)
מרשם מרופא מומחה – נדרשת המלצת רופא מומחה לצורך קבלת תרופה בהשתתפות מכבי.
היכן ניתן לרכוש –
בתי מרקחת - כל בתי המרקחת שבהסכם עם מכבי
מכבי פארם בלבד – רק בבתי המרקחת של מכבי פארם
מכבי פארם + - בבתי המרקחת של מכבי פארם ובתי מרקחת פרטיים נבחרים
למידע במרכז הרפואי – יש לברר במרכז הרפואי היכן ניתן לקבל את התרופה.
הקלקה על שם התרופה תציג מידע נוסף מאתר INFOMED