תאריך עדכון: 09/07/2020
סינון תרופות לפי שם:
סינון תרופה לפי אות:
Z Y X W V U T S R Q P O N M L K J I H G F E D C B A
השתתפות לפי סוג ביטוח
מחיר המחירון לצרכןמחיר מוזל במכבי
פארם
השתתפות של חברי
מכבי שלי
השתתפות של חברי
מכבי זהב
השתתפות של חברי
מכבי כסף
השתתפות של החבר
לביטוח בסיסי
היכן ניתן
לרכוש
נדרש אישורמרשם מרופא מומחההנחה להתוויות מחוץ לסלבסל
(להתוויות מוגדרות)
  
ח"ש 18.28
בסל(להתוויות מוגדרות)תמיסה ACNETRIM SOL 25ML
ח"ש 28.40
10%
בסל(להתוויות מוגדרות)טבליות ACROSE 100MG 30TAB
ח"ש 19.70
10%
בסל(להתוויות מוגדרות)טבליות ACROSE 50MG 30TAB
היוותהל םאתהב
בסל(להתוויות מוגדרות)אמפולה ACT HIB 0.5ML בלח תופיט
ח"ש 4393.40
היוותהל םאתהב
היוותהל םאתהב
היוותהל םאתהב
נדרש אישור בסל(להתוויות מוגדרות)מזרק ACTEMRA SC 162MG/0.9 4SYR
ח"ש 1536.60
היוותהל םאתהב
היוותהל םאתהב
היוותהל םאתהב
נדרש אישור בסל(להתוויות מוגדרות)בקבוקון ACTEMRA VIAL 200MG IV
ח"ש 614.70
היוותהל םאתהב
היוותהל םאתהב
היוותהל םאתהב
נדרש אישור בסל(להתוויות מוגדרות)בקבוקון ACTEMRA VIAL 80MG (1) IV
ח"ש 1117.41
15%
מרשם מרופא מומחה בסל(להתוויות מוגדרות)טבליות מתחת ללשון ACTIQ 1200MCG/LOZ (30)
ח"ש 1117.41
15%
מרשם מרופא מומחה בסל(להתוויות מוגדרות)טבליות מתחת ללשון ACTIQ 1600MCG/LOZ (30)
ח"ש 862.29
15%
מרשם מרופא מומחה בסל(להתוויות מוגדרות)טבליות מתחת ללשון ACTIQ 200MCG/LOZ (30)
ח"ש 1043.70
15%
מרשם מרופא מומחה בסל(להתוויות מוגדרות)טבליות מתחת ללשון ACTIQ 400MCG/LOZ (30)
ח"ש 1049.38
15%
מרשם מרופא מומחה בסל(להתוויות מוגדרות)טבליות מתחת ללשון ACTIQ 600MCG/LOZ (30)
12345678910...דף אחרון
המידע והמחירים מתעדכנים מעת לעת.
בהתאם להתוויה – חישוב אחוז השתתפות עצמית ברכישה או מיקום רכישת התרופה בהתאם למצב הרפואי בו אמורה התרופה לטפל.
התוויות מחוץ לסל – הנחה הניתנת להתוויה שמחוץ לסל, לתרופה שבסל הבריאות.
15% - כפוף לאגרת מינימום של 18 ₪ (לתרופה שמחירה 18 ₪ עד 142 ₪)
50% - כפוף לאגרת מינימום של 18 ₪ (לתרופה שמחירה 18 ₪ עד 142 ₪)
מרשם מרופא מומחה – נדרשת המלצת רופא מומחה לצורך קבלת תרופה בהשתתפות מכבי.
היכן ניתן לרכוש –
בתי מרקחת - כל בתי המרקחת שבהסכם עם מכבי
מכבי פארם בלבד – רק בבתי המרקחת של מכבי פארם
מכבי פארם + - בבתי המרקחת של מכבי פארם ובתי מרקחת פרטיים נבחרים
למידע במרכז הרפואי – יש לברר במרכז הרפואי היכן ניתן לקבל את התרופה.
הקלקה על שם התרופה תציג מידע נוסף מאתר INFOMED